Privacy verklaring

Fijn dat je dit document leest. Wij informeren je namelijk graag hoe jouw (persoons)gegevens worden verwerkt en/ of gebruikt.
Op deze manier voldoen wij aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uit de Telecommunicatiewet.


Manon Koops B.V. staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80 93 25 68. Het is een Besloten
Vennootschap, gevestigd in Balkbrug (7707 PN, 2). Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens?
Neem dan contact op via info@manonkoops.nl

Gebruik (persoons)gegevens
Op de website www.manonkoops.nl (hierna: de website) zijn verschillende plekken waar jij jouw (bedrijfs) (persoons) gegevens
kunt achterlaten. Ook als (mogelijk toekomstige) klant, worden een aantal van jouw (persoons)gegevens verzameld. Het is goed dat jij op de hoogte bent van wat er met deze (persoons)gegevens wordt gedaan, welke rechten jij hebt en hoe jij jouw wensen rondom jouw (persoons)gegevens kunt aangeven.


Wij respecteren de privacy van alle klanten, betrokkenen en ook van de gebruikers van de website. Dat betekent dat wij de (persoons)gegevens die wij ontvangen, vertrouwelijk behandelen zodat ze niet zomaar in verkeerde handen vallen. Het komt soms wel voor dat jouw (persoons)gegevens worden gedeeld met anderen, omdat zij ondersteund zijn in de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan de bank, de boekhouder of hostingpartij.

Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op diensten vanuit Manon Koops B.V.. Wees je er dus van bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy- en/of cookiebeleid van eventuele genoemde andere organisaties en bedrijven op de
website.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer
informatie verwijzen wij jou graag naar de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen
Hieronder tref je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij (in sommige gevallen) van jou kunnen verwerken:
o Jouw voor- en achternaam;
o Jouw adres- en/of postbusgegevens;
o Jouw bedrijfsnaam & KvK-nummer;
o Jouw BTW nummer;
o Jouw telefoonnummer en berichten;
o Jouw e-mailadres en e-mailberichten;
o Jouw betaalgegevens;
o Jouw social media accountnamen;
o Jouw reacties op social media;
o Jouw website adres;
o Soms jouw geslacht en leeftijd (via Analytics).


Bovenstaande gegevens heb je zelf gegeven of zijn af te leiden uit openbare registers, Google Analytics of social media. Let op
dat gegevens over jouw activiteiten op de website, jouw internetbrowser en apparaat type, jouw IP-adres en jouw
locatiegegevens eventueel ook worden verzameld mocht je die optie niet hebben uitgeschakeld in jouw browser en dat jouw
IP-adres en jouw locatiegegevens in sommige gevallen ook persoonsgegevens zijn.


Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?
Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Hiervoor moeten doelen zijn bepaald en dat hebben wij dus gedaan.
Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het
invullen van het contactformulier) verstrekt of daar toestemming voor hebt gegeven.
Doelen van de voorgenoemde verwerking van de persoonsgegevens die van jou worden verzameld, moeten gerechtvaardigd
zijn. In de AVG zijn daarom zes grondslagen vastgesteld:
1. Het algemeen belang;
2. Het gerechtvaardigd belang;
3. Vitale belangen;
4. Op basis van een overeenkomst;
5. Op basis van een wettelijke plicht;
6. Op basis van toestemming

Doel & Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling -> Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail),
als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren -> Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
3. Om de mailingen (waaronder e-books) te versturen of zodat jij het ebook kunt downloaden.-> Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven
4. Om jouw (informatie)aanvraag in behandeling te kunnen nemen -> Omdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
5. Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoorden -> Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om het aanbod te kunnen verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen maken -> Omdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
7. Bij een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte -> Voor het naleven van een wettelijke verplichting
8. Omdat een mooie review op onze kanalen te laten zien -> Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.
9. Omdat wij graag direct communiceren met de doelgroep -> Omdat jij hier expliciet toestemming voor hebt gegeven (Google
Analytics niet hebt geweigerd), lees daarover meer in het
cookiestatement.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers. Wij hebben
niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je ervan overtuigd bent dat zonder
toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact op en wij zullen deze
informatie verwijderen.


Hoelang jouw gegevens bewaard worden
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers. Wij hebben
niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je ervan overtuigd bent dat zonder
toestemming persoonlijke gegevens worden verzameld over een minderjarige, neem dan contact op en wij zullen deze
informatie verwijderen.


Hoelang jouw gegevens bewaard worden
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Gegevens delen met derden/anderen
Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en jouw informatie wordt uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (verwerkers), sluiten wij in ieder geval een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met derden die zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking (de
zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoeven wij geen overeenkomst af te sluiten.

 

Met de volgende derden delen wij persoonsgegevens:

Doorgifte derde landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan ook
diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

De Partijen houden zich in ieder geval aan de ‘Privacy Shield principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Jouw recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dergelijke verzoeken kun je mailen. Wij zullen in dat geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, kan de termijn worden verlengd met 2 maanden.


Jouw rechten tot intrekken, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom nemen wij adequate en passende maatregelen om
bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan,
door onder meer fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Er worden van jouw
persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.


De website maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook betekent dit dat jouw verbinding met de website privé is. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken wij altijd gebruik van enkel bekende beveiligde Wifi-netwerken, tenzij dit om gewichtige redenen niet kan. De devices en smartphone zijn vergrendeld met een sterk wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk.

De website beveiliging wordt regelmatig bijgewerkt en er is een anti-virussysteem op inkomende en uitgaande e-mails. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Dit zijn een laptop en smartphone met een inlogbeveiliging door middel van een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk. Daarnaast
zijn de gebruikte systemen ook allemaal beveiligd met een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk.

Geen goede beveiliging of misbruik van jouw gegevens?
Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de persoonsgegevens, neem dan contact op met mij.


Jouw recht tot indienen klacht
Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacyregelgeving als bedoeld in de AVG. De nationale toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen kun je hier.


Wijzigingen
De teksten van de website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor
de privacyverklaring. Deze versie is van 20 maart 2023 en als er wijzigingen zijn in de privacyverklaring, plaatsen wij hiervan
steeds de nieuwste versie hiervan plaatsen op de website. Als de wijzigingen directe gevolgen voor jou hebben, zullen wij jou zoveel mogelijk rechtstreeks informeren

Let's Work Together!

Ben je op zoek naar een online marketingspecialist met veel passie voor haar vak? Iemand die voor jou de online marketingstrategie uitwerkt en tevens van a tot z uitvoert? Dan kom ik dolgraag met je in contact. Ik kijk ernaar uit!